Skip to content

Ko je Srspka Fabrika za Reciklažu – Grejač

Istorija Srpske fabrike za reciklažu - Grejač, Aleksinac

Nastala je 1986 godine i radila je u sklopu DP „Papir servis“ Niš. Bila je jedinstvena na teritoriji bivše Republike Jugoslavije i svojim kapacitetima je zadovoljavala potrebe za reciklažom staklenog ambalažnog otpada tadašnje Federacije.

Godine 2004-te fabrika je privatizovana i od tada je u sklopu kompanije YIOULA GROUP HELLAS, koja je i većinski vlasnik, a od kraja  2019 godine postali član “Unitreid Cluster”.

Modernizacija pogona i sistem logistike

Dolaskom novih vlasnika dosta se uložilo u modernizaciju samog pogona, kao i u sistem logistike. Kapaciteti preduzeća su tretman 30000 tona ambalažnog staklenog otpada na godišnjem nivou.

Radi olakšavanja procesa prikupljanja staklenog ambalažnog otpada posedujemo specijalizovane kontejnere za privremeno skladištenje od 25 metara kubnih, kao i kontejnere za sakupljanje ambalažnog otpada u urbanim sredinama.

Tradicija i Iskustvo za sigurna pomoč saradnicima

Svojim iskustvom saradnicima pomažemo u donošenju rešenja za sakupljanje, skladištenje, odvoz i sve ostale logističke probleme koji mogu da nastanu oko organizacije upravljanja ambalažnim otpadom.

Posedujemo sve dozvole operatera za sakupljanje, transport, privremeno odlaganje i tretman staklenog krša.

Osnovna Misija jačanje i širenje svesti o zaštiti zivotne sredine

„SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU-GREJAČ“ Aleksinac svoju misiju postiže kroz:

Uspostavljanje efikasnog sistema za upravljanje otpadom, pružanjem usluga sakupljanja, transporta i skladištenja otpada svih poslovnih partnera koji na bilo koji način obavljanjem svoje delatnosti stvaraju otpad

Upućivanje sakupljenog otpada na ponovno iskorišćenje i reciklažu

 

Sprečavanje, kontrolu i smanjivanje količine generisanog otpada koji završava na deponiji.

Vođeni ovim načelima smanjujemo negativan uticaj otpada na životnu sredinu, dajemo doprinos održivom razvoju, obezbeđujemo kontrolu tokova otpada i poboljšavamo efikasnost svih procesa rada kroz ponovnu upotrebu sekundarnih sirovina.

U cilju zaštite zivotne sredine,

SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAZU je u mogućnosti da vam pruži usluge za uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja otpadom i ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada koji nastaje u toku obavljanja delatnosti vaše kompanije kao sto je:

Sakupljanje neopasnog otpada:

Sakupljanje neopasnog otpada:

  • definisanje pravilnog načina sortiranja i sakupljanja otpada na lokaciji nastanka
  • u zavisnosti od potreba lokacije, obezbeđivanje opreme za privremeno skladištenje neopasnog otpada na lokaciji nastanka
Transport neopasnog otpada:

Transport neopasnog otpada:

  • servisiranje lokacija nastanka otpada odgovarajućim transportnim sredstvima, voznim parkom
  • u zavisnosti od potreba i dinamike generisanja i privremenog skladištenja otpada preuzimanje otpada može biti organizovano na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou kao i po pozivu
Skladistenje i tretman otpada:

Skladistenje i tretman otpada:

  • privremeno skladištenje otpada na lokacijama kompanije za koje posedujemo dozvole nadležnih organa za skladištenje i tretman neopasnog otpada
  • sortiranje i mehanički tretman neopasnog otpada radi dalje pripreme za transport do postrojenja za reciklažu u Srbiji i/ili inostranstvu

Da li ste spremni postati naš partner?

Kroz godine pomogli smo mnogim kompanijama sa ideje i sna da rastu.
Budite i vi jedna od nih, popunite sledeći formular.

Kompanija *
Kontakt Lice*
Telefon*
Email *
Poruka

NPP Najčešće postavljana pitanja

  • Srpska fabrika za reciklažu iz Grejača bavi se reciklažom ambalažnog staklenog otpada. Po strukturi-akcionarsko društvo u sastavu je korporacije YOULA, a koja se bavi proizvodnjom staklene ambalaze i koja je ujedno i većinski vlasnik.

Reciklirajte Odmah Zaradite na vašem otpadu

Kontaktirajte nas

Ime *
Email *
Naslov *
Poruka

Partneri Srpske Fabrike za Reciklažu - Grejač