Skip to content

Kako se reciklira staklo

Verovatno ste se nebrojeno puta zapitali kako se zapravo reciklira stakleni otpad. Svaki put kada nepromišljeno bacite flašu, ne razmišljajući o posledicama, trebalo bi da imate u vidu, da u pojedinim državama postoji čitav sistem prikupljanja i prerade otpada, u kojem svi mogu da zarade. Zato, hajde da zajedno utičemo na svest.

Proces recikliranja stakla se odvija u nekoliko etapa. Proces počinje već onda kada iz prodavnice donesete neku staklenu ambalažu. Individualna odgovornost je presudna. Staklenu ambalažu možete baciti i time direktno doprineti zagađenju okoline. Alternativa tome je da pronađete kontejner za reciklažu stakla ili sakupite određenu količinu i isporučite fabrici za preradu. Otpadno ambalažno staklo se u fabriku za reciklazu stakla doprema kamionima i specijalizovanim kontejnerima koji sluze za sakupljanje i transport. Tu započinje operativni deo prerade otpadne staklene ambalaže.

Odvajanje “žita od kukolja“
U postojenjima za preradu staklemnog krša amlabaža se ravrstava i preraduje. Organski materijali, metali, keramika, plastika i papir se odvajaju posle čega se staklo lomi i isporučuje staklarama kao sekundarna sirovina.