Skip to content

Sta je reciklaza stakla

U postrojenjima za preradu staklenog kra, upotrebljena staklena ambalaža se razvrstava i preradjuje. Organski materijali, metali, keramika, plastika i papir se odvajaju automatksom metodom i ručnom. Posle toga se staklo lomi i isporučuje staklarama. Ovo podrazumeva jednu ili vise operacija kojima se upotrebljeni materijal konvertuje u sekundarnu sirovinu

Recikliranje stakla podrazumeva vraćanje iskorišćenog stakla u proizvodnju i pravljenje novog korisnog proizvoda. Proces reciklaže uključuje i pripremne aktivnosti kao što su: organizovano sakupljanje staklenih predmeta, njihova obrada u fabričkim pogonima, prerada u nove proizvode i konačno ponovna upotreba. Reč “reciklirati“ potiče od engleskog “recycle“ što bi i doslovno značilo “ponovo kruženje“.

Veoma je važno znati da je staklo jedina sirovina koja se može 100% reciklirati, pa je pogrešno smatrati ga otpadom. Kao takvo, staklo se može nebrojeno puta vraćati u proces reciklaže, što utiče na mnoge faktore, kada je očuvanje životne sredine u pitanju. Imajući u vidu da se godišnje, u svetu, baci blizu 100 milijardi staklenih flaša, a proizvede oko 500 miliona, gotovo da nije potrebno govoriti o značaju reciklaže.

Staklene flaše, primera radi, mogu se koristiti i u razne druge svrhe, a kreativni tajlandski sveštenici su sa više od milion i po recikliranih flaša pokazali kako flaše mogu koristiti i kao gradivni element za izgradnju budističkog hrama.

O značaju reciklaže stakla naširoko se govori, ali se malo toga konkretnog radi. Fabrike za reciklažu stakla imaju u vidu sve pogodnosti koje iz reciklaže proizilaze. Recikliranje pokreće čitav proces drugih aktivnosti, pa se u eri širenja efekta staklene bašte i globalnog otopljavanja valja voditi računa i o pozitivnim posledicama reciklaže. Razvijene zemlje, poput Švajcarske, na godišnjem nivou recikliraju skoro 96 procenata ukupnog staklenog otpada.

Čemu recikliranje doprinosi
Osim što recikliranje stakla smanjuje količinu otpada, smanjuju se i troškovi skladištenja otpada kao i rada deponija.
Utrošak prirodnih sirovina, potrebnih za proizvodnju stakla poput sode, peska i drugih elemenata, znatno je manji
Zbog manje temperature u staklarskim pećima, prilikom obrade staklenog krša, vek trajanja staklarskih peći se produžava, što govori u prilog tome da recikliranje ide ruku pod ruku sa staklarskom industrijom.

Ušteda energije potrebne za topljenje staklarske mešavine povećava se količinom staklarskog krša. To u mnogome utiče na emisiju CO2. Time se smanjuje proizvodna cena stakla, a zagađenje životne sredine opada. Energija koja se uštedi recikliranjem samo jedne staklene flaše može se upotrebiti da sijalica od sto vati neprekidno gori čak četiri sata.

Problem sa odlaganjem stakla u Srbiji je taj što je broj reciklažnih kontejnera mali. Ljudi nemaju naviku da staklo odvoje od ostatka otpada. Kafići, restorani, kafane, veoma često bacaju velike količine otpada na đubrišta i deponije. Naša kompanija je tu da ponudi alternativu, i konačno promeni svest. Setite se da su još stari Egipćani imali načine topljenja stakla. Šta nas sprečava da milenijumima kasnije ne ugušimo planetu zlim namerama?